SicilianFoodShop.com, merk van Bloweb di Mariano Macaluso - BTW-nummer 06636120823 - Adres: via Primo Carnera, 2 - 90040 Capaci, Palerno - Italië. Telefonische contacten: +39 0918433071 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (hierna "Eigenaar"), eigenaar van de website www.sicilianfoodshop.com (hierna de "Site"), als eigenaar van de verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site (hierna de "Gebruikers") biedt hieronder het privacybeleid in overeenstemming met art. 13 van EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de "Verordening" of "Toepasselijk recht").

De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met het recht op privacy en bescherming van de persoonsgegevens van zijn Gebruikers.

Voor alle informatie met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen gebruikers te allen tijde contact opnemen met de gegevensbeheerder via de volgende methoden:

    Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke

    Door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gegevensbeheerder heeft de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming (RPD of DPO) niet geïdentificeerd, aangezien deze niet onderworpen is aan de aanwijzingsplicht zoals bepaald in art. 37 van de verordening."

 1.  Doel van de behandeling

  De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden op rechtmatige wijze verwerkt door de gegevensbeheerder in overeenstemming met art. 6 van de Verordening voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

  de bestellingen van de Gebruiker uitvoeren: de persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden door de Eigenaar verzameld en verwerkt met als enig doel om aan hun productbestellingsverzoek te voldoen. De gebruikersgegevens die voor dit doel door de eigenaar worden verzameld, omvatten: naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, evenals alle persoonlijke informatie van de gebruiker die mogelijk en vrijwillig is gepubliceerd in de sectie "Bericht".

  Er zal geen andere verwerking worden uitgevoerd door de gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers. Onverminderd hetgeen elders in deze privacyverklaring is bepaald, zal Verwerkingsverantwoordelijke in geen geval de persoonsgegevens van Gebruikers toegankelijk maken voor andere Gebruikers en/of derden.

  administratieve boekhoudkundige doeleinden, of om activiteiten van organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige aard uit te voeren, zoals interne organisatorische activiteiten en activiteiten die functioneel zijn voor de nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen;

  wettelijke verplichtingen, of om verplichtingen na te komen die zijn vastgesteld door de wet, door een autoriteit, door een verordening of door Europese wetgeving. communicatie met e-mailnieuwsbrieven, in het geval dat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbriefservice.

  Het verstrekken van persoonsgegevens voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, met uitzondering van communicatie per e-mail, is optioneel maar noodzakelijk, aangezien het niet verstrekken van deze persoonsgegevens het voor de Gebruiker onmogelijk maakt om een ​​productbestellingsverzoek bij de Eigenaar in te dienen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het nastreven van de in dit lid 1 beschreven verwerkingsdoeleinden zijn in het aanvraagformulier aangegeven met een asterisk.

 2. Verwerkingsmethoden en bewaartermijnen van gegevens

  De gegevensbeheerder zal de persoonlijke gegevens van de gebruikers verwerken met behulp van handmatige en IT-tools, met een logica die strikt verband houdt met de doeleinden zelf en in ieder geval om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de primaire doeleinden zoals geïllustreerd in de vorige paragraaf 1 uit te voeren, of in ieder geval voor zover nodig voor de civiele bescherming van de belangen van zowel gebruikers als de gegevensbeheerder .

 3. Reikwijdte van communicatie en verspreiding van gegevens

  De verkopers, werknemers en / of medewerkers van de gegevensbeheerder die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de site en de verzoeken van gebruikers kunnen kennis krijgen van de persoonlijke gegevens van de gebruikers. Deze personen, die hiertoe opdracht hebben gekregen van de Verwerkingsverantwoordelijke op grond van art. 29 van het Reglement, zal de gegevens van de Gebruiker uitsluitend verwerken voor de in deze verklaring aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van de Toepasselijke Wet.

  Derden die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens kunnen verwerken als "externe gegevensverwerkers" kunnen ook kennis krijgen van de persoonsgegevens van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld leveranciers van IT- en logistieke diensten die functioneel zijn voor de werking van de Site. , uitbestede of cloud computing-serviceproviders, professionals en consultants.

  Gebruikers hebben het recht om een ​​lijst te verkrijgen van alle gegevensverwerkers die door de gegevensbeheerder zijn aangesteld, door een verzoek in te dienen bij de gegevensbeheerder op de manier die wordt aangegeven in de volgende paragraaf.

 4. Rechten van de belanghebbenden

  Gebruikers kunnen de rechten uitoefenen die aan hen worden gegarandeerd door de Toepasselijke Regelgeving, door op de volgende manieren contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke: Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke; Door een e-mailbericht te sturen naar het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Op grond van de Toepasselijke Wet informeert de Verwerkingsverantwoordelijke dat Gebruikers het recht hebben om de indicatie te verkrijgen

  (i) de herkomst van de persoonsgegevens;
  (ii) de doeleinden en methoden van de verwerking;
  (iii) van de logica die wordt toegepast bij een behandeling met behulp van elektronische instrumenten;
  (iv) de identiteit van de eigenaar en beheerders;
  (v) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die over hen kunnen leren als managers of agenten.

  Verder hebben gebruikers het recht om:

  a) toegang tot, actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
  b) het annuleren, omzetten in geanonimiseerde vorm of blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt;
  c) de verklaring dat de verrichtingen bedoeld in de letters a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze vervulling is onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.

  Verder hebben gebruikers:

  a) het recht om toestemming op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op hun toestemming;
  b) het recht op gegevensoverdraagbaarheid (recht om alle persoonlijke gegevens die hen betreffen in een gestructureerd formaat te ontvangen, algemeen gebruikt en leesbaar met een automatisch apparaat), het recht om de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken en het recht op annulering ("recht om te worden vergeten" ");
  c) het recht om bezwaar te maken: i) geheel of gedeeltelijk, om legitieme redenen, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling. d) indien zij van mening zijn dat de verwerking die hen aangaat in strijd is met de Verordening, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, in de lidstaat waar zij werken of in de lidstaat waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden). De Italiaanse toezichthoudende autoriteit is de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza di Monte Citorion. 121, 00186 - Rome (http://www.garanteprivacy.it/).

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het bijwerken van alle links die in deze Verklaring kunnen worden bekeken, dus wanneer een link niet functioneel en/of bijgewerkt is, erkennen en accepteren gebruikers dat ze altijd moeten verwijzen naar het document en/of gedeelte van de websites. teruggeroepen via deze link.

Cookie beleid

Wanneer u onze site en/of onze applicatie (hierna de "Site") raadpleegt, kan Sicilianfoodshop alfanumerieke bestanden op uw browser of op uw applicatie deponeren.

Deze bestanden worden cookies genoemd. Cookies stellen Sicilianfoodshop en/of haar partners in staat om tijdens hun geldigheid of registratieperiode enkele gegevens over u, uw voorkeuren of uw terminal (computer, smartphone, tablet, enz.) te verzamelen.

Hieronder vindt u de lijst met de verschillende categorieën cookies die Sicilianfoodshop en haar partners kunnen plaatsen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren.

U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door op de link "cookie-acceptatie" te klikken in het privacybeleid onderaan onze site of in het tabblad Algemene voorwaarden van onze applicatie.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen uzelf te authenticeren, door onze site te bladeren en een bestelling op onze site te plaatsen.Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.

Analyse- en personalisatiecookies

Deze cookies stellen u in staat om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en om te begrijpen in welke merken en soorten producten u geïnteresseerd bent, en dus:

(i) de werking van de Site optimaliseren en verbeteren;

(ii) het aanbod van producten en/of diensten verbeteren

(iii) aanbiedingen beter afstemmen op uw interesses;

(iv) de presentatie van onze aanbiedingen op onze Site en in sommige van onze communicaties aanpassen op basis van uw interesses om ons in staat te stellen onze belofte na te komen om u een unieke en gepersonaliseerde winkelervaring te bieden.

Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming, aangezien het gebruik ervan noodzakelijk is voor de gepersonaliseerde presentatie van onze aanbiedingen, een intrinsiek onderdeel van ons dienstenaanbod.

Functionele cookies

Deze cookies zijn niet essentieel voor de navigatie, maar vergemakkelijken het gebruik van onze site.

Deze omvatten cookies waarmee u zich kunt authenticeren op de site, de Facebook Connect-cookie, waarmee u toegang krijgt tot onze site met behulp van uw Facebook-accountgegevens, of digitale toegankelijkheidscookies om de site aan te passen aan uw specifieke kijkbehoeften. Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.

Statistische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de navigatie van onze gebruikers op verschillende pagina's van de site te analyseren, de klikgebieden op onze pagina's te identificeren en de meningen van onze leden op bepaalde pagina's te verzamelen om de ergonomie van onze site te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn anoniem en ze identificeren geen Gebruiker. Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.